Menü

Igazságügyi szakértés


Igazságügyi szakértői cégjegyzékben bejegyzett gazdasági társaságunk szakterületei:


Szakértőnk építési igazságügyi, ingatlanszakértői szakmérnök és a fenti szakterületeken bejegyzett igazságügyi szakértő. Igazságügyi szakértői véleményeket készítünk peres és peren kívüli eljárásokban, kirendelésre vagy megbízási szerződés alapján. A szakértői munkánk segítséget nyújt bírósági, rendőrségi, közjegyzői, ügyvédi, önkormányzati eljárásokban valamint magánszemélyek és gazdasági társaságok tevékenységei során felmerülő vitás kérdésekben. Igazságügyi szakértés készülhet építési hibafeltárásról, meglévő műszaki állapot rögzítéséről, kivitelezési munkálatok minőségi osztályba sorolásáról, építési beruházások készültségének meghatározásáról, építési engedélyezésnek való megfelelőségről, kivitelezési munkálatok mennyiségi és minőségi valamint ár-érték arányának vizsgálatáról és egyéb számos esetben.

 

Az igazságügyi szakértés lényegeA szakvélemény nem más, mint az igazságügyi szakértés során, a szakértői vizsgálat által feltárt tények (vizsgálat, mérési eredmények) bizonyítékként való felhasználása, dokumentálása, és az azokból szakmai következtetések levonása, ok-okozati összefüggések meghatározása.


A szakértőnek az adott szakkérdésben minden lényeges körülményt és tényt felhasználva, kétséget kizáróan kell szakértői véleményét kialakítania.

 

Mikor van szükség igazságügyi szakértésre?


A szakértő alkalmazása akkor válik nélkülözhetetlenné, ha a bizonyítás szemszögéből releváns tények megállapításához már nem elegendő általános élettapasztalat, hanem különleges szakértelem, igazságügyi szakértés szükséges. Hogy mi számít különleges szakértelemnek, azt a bírói, hatósági függetlenség elvének értelmében a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a kirendelő szabadon dönti el, mind az igénybevétel, mind a szakértő személye tekintetében.

A szakértő közreműködése, ezzel kapcsolatos díjazása, a szakértői jogosultság meghatározása évtizedek óta jogilag is szabályozott, így mind a kirendelők, mind a megbízók felelőssége nagy abban, hogy ezeket a rendelkezéseket maradéktalanul betartsák, illetve betartassák.

Az igazságügyi szakértés szükségszerű az alábbi esetekben:

Hiány, meghibásodás, árvita, jogvita keletkezése esetén:


Ha nem történik kijavítás, a megbomlott értékegyensúly megállapítása (minőségi osztályba sorolás), és a helyreállítására vonatkozó értékcsökkenés mértékének, értékének megállapítása.


Szakértői vélemény tartalmi és formai követelményei:


 
A szakértői megbízás – kirendelés elemzése:Vizsgálatok végzése:

 

Szakmai ténymegállapítás, értékelés:Az igazságügyi szakértés eredményeinek elemzéséből, ténymegállapításaiból levont következtetések:Összefoglalás, a szakértőhöz intézett kérdések megválaszolása:


Kiegészítő tevékenység:


Az építési hibák csoportosítása:


A helyszíni szemlék során hőkamera, hőátbocsátási mérőműszer, nedvességmérő, páratartalom-mérő, felületi hőmérsékletmérő, fémkereső, szintezőműszer, lézeres távolságmérő, digitális fényképezőgép és számítástechnikai eszközök segítik munkánkat.