SK-UNIVERZÁL FőoldalFőoldal

ÉPÍTŐIPARI, ENERGETIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

SK- UNIVERZÁL KFT.

Igazságügyi szakértés

Igazságügyi szakértői cégjegyzékben bejegyzett gazdasági társaságunk szakterületei:

  • épületszerkezet;

  • építéstechnológia;

  • beruházás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés;

  • ingatlan-értékbecslés

Szakértőnk építési igazságügyi, ingatlanszakértői szakmérnök és a fenti szakterületeken bejegyzett igazságügyi szakértő. Igazságügyi szakértői véleményeket készítünk peres és peren kívüli eljárásokban, kirendelésre vagy megbízási szerződés alapján. A szakértői munkánk segítséget nyújt bírósági, rendőrségi, közjegyzői, ügyvédi, önkormányzati eljárásokban valamint magánszemélyek és gazdasági társaságok tevékenységei során felmerülő vitás kérdésekben. Igazságügyi szakértés készülhet építési hibafeltárásról, meglévő műszaki állapot rögzítéséről, kivitelezési munkálatok minőségi osztályba sorolásáról, építési beruházások készültségének meghatározásáról, építési engedélyezésnek való megfelelőségről, kivitelezési munkálatok mennyiségi és minőségi valamint ár-érték arányának vizsgálatáról és egyéb számos esetben.

Igazságügyi szakértés - ingatlan értékbecslés

Az igazságügyi szakértés lényege


A szakvélemény nem más, mint az igazságügyi szakértés során, a szakértői vizsgálat által feltárt tények (vizsgálat, mérési eredmények) bizonyítékként való felhasználása, dokumentálása, és az azokból szakmai következtetések levonása, ok-okozati összefüggések meghatározása.


A szakértőnek az adott szakkérdésben minden lényeges körülményt és tényt felhasználva, kétséget kizáróan kell szakértői véleményét kialakítania.

Mikor van szükség igazságügyi szakértésre?


A szakértő alkalmazása akkor válik nélkülözhetetlenné, ha a bizonyítás szemszögéből releváns tények megállapításához már nem elegendő általános élettapasztalat, hanem különleges szakértelem, igazságügyi szakértés szükséges. Hogy mi számít különleges szakértelemnek, azt a bírói, hatósági függetlenség elvének értelmében a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a kirendelő szabadon dönti el, mind az igénybevétel, mind a szakértő személye tekintetében.

A szakértő közreműködése, ezzel kapcsolatos díjazása, a szakértői jogosultság meghatározása évtizedek óta jogilag is szabályozott, így mind a kirendelők, mind a megbízók felelőssége nagy abban, hogy ezeket a rendelkezéseket maradéktalanul betartsák, illetve betartassák.

Az igazságügyi szakértés szükségszerű az alábbi esetekben:

Hiány, meghibásodás, árvita, jogvita keletkezése esetén:

Ha nem történik kijavítás, a megbomlott értékegyensúly megállapítása (minőségi osztályba sorolás), és a helyreállítására vonatkozó értékcsökkenés mértékének, értékének megállapítása.

Igazságügyi szakértés - hibás teljesítés

Szakértői vélemény tartalmi és formai követelményei:

 

A szakértői megbízás – kirendelés elemzése:


Vizsgálatok végzése:

 

Igazságügyi szakértés - készültségi fok megállapítás

Szakmai ténymegállapítás, értékelés:


Az igazságügyi szakértés eredményeinek elemzéséből, ténymegállapításaiból levont következtetések:


Összefoglalás, a szakértőhöz intézett kérdések megválaszolása:

 

Igazságügyi szakértés - épületkárosodás vizsgálata

Kiegészítő tevékenység:

Az építési hibák csoportosítása:


A helyszíni szemlék során hőkamera, hőátbocsátási mérőműszer, nedvességmérő, páratartalom-mérő, felületi hőmérsékletmérő, fémkereső, szintezőműszer, lézeres távolságmérő, digitális fényképezőgép és számítástechnikai eszközök segítik munkánkat.

 

Igazságügyi szakértés tetőszigetelés Igazságügyi szakértés betonozás esetén Igazságügyi szakértés betonhibák felderítése

Igazságügyi szakértés tetőfedés esetén Igazságügyi szakértés tetőablak Igazságügyi szakértés - burkolat vizsgálat

Igazságügyi szakértés beázás esetén Igazságügyi szakértés Igazságügyi szakértés - szigetelési hiba felderítése

Igazságügyi szakértés - beázó ablak penészedés esetén - igazságügyi szakértés